O firmie

Firma „PAMAR” prowadzi działalność gospodarczą od ponad 15 lat. Zajmuje się między innymi produkcją biodegradowalnych organicznych i nieorganicznych środków smarnych, ekologicznych preparatów przeciwoblodzeniowych i przeciwoszronieniowych, oraz preparatów do usuwania oblodzenia. Firma posiada odpowiednie urządzenia oraz duże doświadczenie w tym zakresie, tj. w prowadzeniu procesów polimeryzacji i poliaddycji oraz przetwórstwa materiałów polimerowych i węglowych.

Produkujemy również urządzenia elektroniczne oraz elektrotechniczne stosowane między innymi w branży kolejowej, np. przyrządy do pomiaru sił nastawczych w napędach zwrotnicowych oraz systemy monitoringu i diagnostyki sieci trakcyjnej wraz z szeroką gamą osprzętu, np. przetwornice napięcia, a  także antykradzieżowe łączniki szynowe. W powyższym zakresie współpracujemy nie tylko z  polskimi ale również zagranicznymi firmami.

Firma PAMAR produkuje również organiczne materiały funkcjonalne, w tym sorbenty oraz złoża chromatograficzne zarówno analityczne jak i preparatywne.

W celu zachowania najwyższej jakości produktów, firma PAMAR dysponuje zaawansowanym laboratorium analitycznym tworzyw sztucznych.

Przewiń do góry