Wszystkie nasze produkty są produktami powstałymi w wyniku działań innowacyjnych, prac naukowo- badawczych, badań i testów, w tym testów empirycznych.

Nasze produkty posiadają charakter innowacyjny, ponieważ wszystkie są nowością na rynku.

W działaniach innowacyjnych oraz naukowo- badawczych współpracujemy z wieloma renomowanymi instytucjami naukowymi, jak np. Instytut Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach, oraz prowadzimy testy empiryczne u potencjalnych odbiorców naszych produktów.