Laboratorium

Laboratorium badania tworzyw polimerowych

Nasze laboratorium specjalizuje się w badaniach tworzyw termoplastycznych oraz elastomerów, zarówno w formie surowców (granulatów, proszków), jak i gotowych wyrobów.  Oferujemy badania składu materiałów polimerowych, pod względem ilościowym jak i jakościowym, wyznaczenie mas cząsteczkowych, oznaczenie grup końcowych, a także sprawdzenie czystości materiałów. Ponadto występuje możliwość oznaczenia zawartości lotnych i pół-lotnych związków organicznych (VOC, SVOC).

Oferujemy:

 • nowoczesny sprzęt badawczy
 • krótkie terminy realizacji zamówień
 • wsparcie wykwalifikowanego personelu
 • szeroki zakres prowadzonych badań i analiz
 • kompleksowe opracowanie wyników

Sprzęt, którym dysponujemy:

 • Spektrofluorymetr FluoroMax-4 firmy HORIBA JOBIN YVON,
 • Spektrometr MALDI-TOF firmy Shimadzu
 • Chromatograf cieczowy Nexera
 • Chromatograf gazowy QP 2010+AOC 5000
 • Spektrofotometr IR Prestige
 • Chromatograf żelowy firmy Shimadzu

Spektrofluorymetr FluoroMax-4 jest spektrofotometrem wysokiej czułości pozwalającym na rejestrację widm emisyjnych i wzbudzeniowych próbek ciekłych i stałych. Dodatkowo dzięki wyposażeniu w pulsacyjną lampę ksenonową możliwe są również pomiary czasów życia elektronowych stanów wzbudzonych. Spektrofluorymetr umożliwia wykrywanie i oznaczanie śladowych ilości substancji o właściwościach luminescencyjnych w analizowanych próbkach.

Spektrometr MALDI-TOF AXIMA Performance to jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi spektrometrii mas, wyjątkowo dokładne o dużej czułości i wysokim poziomie identyfikacji mas cząsteczkowych substancji polimerowych jak i materiałów biologicznych.

Chromatografy cieczowe: Chromatograf cieczowy UHPLC Nexera i Chromatograf żelowy firmy Shimadzu techniki stosowane do badania czystości, oczyszczania i identyfikacji substancji chemicznych.

Chromatograf gazowy szeroko stosowaną metodą umożliwiającą rozdział złożonych mieszanin oraz analizę jakościową i ilościową złożonych mieszanin.

Spektrofotometr IR Prestige wysokiej czułości urządzenie pozwalające na badanie próbek w podczerwieni (zakres 550 do 4000 1/cm). Dzięki przystawce ATR w którą zaopatrzony jest spektrofotometr .Można badać zarówno ciała stałe oraz ciecze. 

Kontakt do Laboratorium:

e-mail: laboratorium@pamar.pl

Telefon:

+48 32 476 46 36
+48 666 090 410

Przewiń do góry