Oferta – modyfikowanie tworzyw sztucznych

  • Technologia suchego kompandowania tworzyw sztucznych bez obróbki termicznej;
  • Usługi suchego kompandowania tworzyw sztucznych bez obróbki termicznej;
  • Modyfikacja transparentnych tworzyw sztucznych pod kątem właściwości optycznych i spektralnych – fotoluminescencja oraz fosforescencja;
  • Produkcja materiałów porowatych do SPME (ang: Solid Phase Micro Extraction) – mikro ekstrakcja do fazy stałej;
  • Szeroka gama wielofunkcyjnych polioli do produkcji poliuretanów.

Przewiń do góry